Veel gestelde vragen

Wat is een gasveer en hoe werkt het


Wat is progressie

Waar kan ik een gasveer gebruiken

Wat is de levensduur van een gasveer

Kunnen mijn oude gasveren bijgevuld worden

Aflaten van gasveren met ventiel
Wat is een gasveer en hoe werkt het

Aan het eind van de negentiende eeuw is er een patent verleend op het concept gasveer. Een gasveer bestaat uit een cilinder waarin telescopisch een zuigerstang in en uit kan bewegen.De cilinder is gevuld met stikstof en een kleine hoeveelheid olie welke onder hoge druk staat. De zuigerstang beweegt door een afdichting welke er voor zorgt dat het stikstof niet uit de cilinder kan ontsnappen.
Op het uiteinde van de zuigerstang die zich in de cilinder bevindt, is een zuiger gemonteerd. De zuiger dient onder andere als geleider en is voorzien van een doorboring welke het mogelijk maakt dat olie in de cilinder zich van voor naar achter de zuiger kan verplaatsen. Doordat de zuigerstang zich aan de voorzijde  van de zuiger bevind is het druk oppervlak op de zuiger veel kleiner dan aan de achterzijde waar geen zuigerstang aanwezig is. Dit zorgt er voor dat de gasveer zichzelf na indrukken weer uitschuift .


Terug


Wat is progressie

Een gasdrukveer is in ontspannen toestand geheel uitgeschoven. Doordat bij het indrukken van de zuigerstang steeds meer stangvolume de vrije ruimte binnen de cilinder doet afnemen, stijgt de druk van het stikstof en neemt de kracht die dit gas op de stangdoorsnede uitoefent, toe.
De verhoging van de kracht bij indrukking van de gasveer, noemen we progressie.Bij gastrekveren is dit dus net anders om. De gastrekveer is in ontspannen toestand wanneer de zuigerstang volledig in de cilinder is en wordt sterker naar mate men de zuigerstang naar buiten trekt.


Terug


Waar kan ik een gasveer gebruiken

Een gasveer kan worden toegepast in de meest uiteenlopende toepassingen. Voor het heffen, tillen of laten zakken van bijvoorbeeld zware kleppen of luiken kunnen gasveren u assisteren. De gasveer is dus puur een hulpmiddel en mag dus absoluut niet als veiligheids element fungeren!

Terug


Wat is de levensduur van een gasveer

De levensduur van een gasveer is sterk afhankelijk van het feit of de gasveer correct gemonteerd is. Het is dus noodzakelijk de gasveer rechtlijnig tussen beide bevestigingspunten te bevestigen. Wanneer dit niet het geval is zal de zuigerstang wrijving ondervinden waardoor de interne afdichting van de gasveer beschadigd kan raken en zo een defecte gasveer tot gevolg zal hebben.Ook moet voorkomen worden dat er vuil ,krassen en beschadigingen op de zuigerstang komen. Tevens mogen gasveren niet als eindaanslag functioneren en niet op druk of trek belast worden. Dit alles in acht houdend zal een gasdrukveer circa 40.000 slagen  meegaan een gastrekveer circa 10.000 slagen en een blokkeerbare gasveer circa 20.000 slagen.

Terug


Kunnen mijn oude gasveren bijgevuld worden

Wanneer uw bestaande gasveren niet meer de gewenste druk hebben betekend dat er stikstof is ontsnapt uit de cilinder. Een versleten afdichting in de cilinder is meestal de oorzaak van het druk verlies. De afdichting dicht de cilinder niet meer goed waardoor er bij elke slag die de gasveer vervolgens maakt een kleine hoeveelheid stikstof kan ontsnappen. Na verloop van tijd is de gasveer dusdanig afgezwakt dat hij niet meer naar behoren werkt. Het vervangen van de gasveer is dus de enige optie.

Terug


Aflaten van gasveren met ventiel

Terug

veel gestelde vragen springmasters
supported browsers:
De SpringMasters website ondersteunt alle gangbare browsers